Przejd? do tre?ci

Kamienie milowe w historii Klastra Obróbki Metali

2018

Realizacja unikatowego projektu sta?y rotacyjnych dla studentów w kilku firmach klastra. Klaster wygrywa konkurs PARP – 10 mln z? na ekspansj? mi?dzynarodow?. KOM otrzymuje ponownie status Krajowego Klastra Kluczowego uzyskuj?c najlepszy wynik w kraju w konkursie.

2017

Klaster wygrywa w konkursie PARP na ekspansj? mi?dzynarodow?. Stoisko firm zrzeszonych w klastrze na najwi?kszej imprezie bran?y przemys?owej Hannover Messe. KOM partnerem strategicznym Targów Kooperacji Przemys?owej Subcontracting w Poznaniu. Rusza II edycja Akademii Przywództwa - programu rozwoju dla wy?szej kadry zarz?dzaj?cej. Umowy o wspó?pracy z klastrami metalowymi z Brandenburgii i W?gier. Klaster otrzymuje Srebrn? Odznak? Doskona?o?ci – ESCA – Silver Label – certyfikat przyznawany najlepszym europejskim organizacjom klastrowym.

2016

KOM zostaje Ambasadorem Podlaskiej Gospodarki. Pierwsza wspólne stoisko na targach Subcontracting w Poznaniu i Midest w Pary?u. Rusza Akademia Zarz?dzania KOM – 1,5-roczny program rozwojowy dla kadry kierowniczej przedsi?biorstw. Dzia?alno?? rozpoczyna Grupa Zaawansowanej Wspó?pracy Human Resources.

2015

Bran?a metalowa umieszczona na li?cie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji. KOM otrzymuje status Krajowego Klastra Kluczowego. Pierwsza wspólna reprezentacja firm na mi?dzynarodowych targach w Antwerpii i Szwecji (ELMIA).

2014

Rekonstrukcja klastra – nowe Porozumienie o wspó?pracy - 4.12. Pierwsza Deklaracja partnerów strategicznych: samorz?dów, uczelni wy?szych i instytucji oko?obiznesowych.

2013

Pierwszy cykl szkoleń mened?erskich dla zarz?dów i dyrektorów firm KOM.

2012

10 firm bran?y metalowej finansuje pierwsz? Grup? Zaawansowanej Wspó?pracy. Pierwszy ogólnopolski projekt klastra ?Wykszta?ceni technologi?”.

2011

Projekt Klastry warunkiem efektywnego rozwoju pogranicza polsko-litewskiego. Pierwsi partnerzy strategiczni przyst?puj? do klastra.

2010

KOM liczy 96 cz?onków. Projekt ?E-kooperacja” – innowacyjne klastry na pograniczu polsko-litewskim.

2009

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli ?Nowoczesne technologie” wyró?niony przez MEN.

2008

KOM realizuje program doskonalenia nauczycieli zawodu ?Wykszta?ceni technologi?”.

2007

29 firm bran?y metalowej podpisuje porozumienie o wspó?pracy w ramach Klastra Obróbki Metali.

2006

Projekt europejski Podlaski Klaster Obróbki Metali szans? regionu na innowacyjny rozwój realizowany przez Centrum Promocji Podlasia (pó?niej CPiR)

澳彩网 永州市| 垦利县| 工布江达县| 肃宁县| 云龙县| 来凤县| 锡林浩特市| 正定县| 邛崃市| 鄂伦春自治旗| 涪陵区| 丰镇市| 肇庆市| 尉犁县| 龙海市| 深圳市| 城固县| 元江| 板桥市| 山西省| 平阳县| 黄浦区| 阜宁县| 克拉玛依市| 加查县| 修文县| 醴陵市| 弋阳县| 育儿| 湖南省| 横山县| 辽宁省| 蒙阴县| 伊吾县| 富锦市| 南昌县| 潼南县| 桂阳县| 二连浩特市| 玛沁县| 司法|