Przejd? do tre?ci

Klaster

Kluczowy partner w bran?y metalowo-maszynowej

Klaster Obróbki Metali jest najwi?kszym klastrem bran?y metalowej i maszynowej w Polsce. Skupia blisko 90 firm dzia?aj?cych w obszarze us?ug, produkcji i handlu, a tak?e 20 partnerów strategicznych takich jak uczelnie, instytucje otoczenia biznesu oraz w?adze samorz?dowe. Wspó?praca w ramach klastra umo?liwia ??czenie potencja?ów, wymian? do?wiadczeń, generowanie synergii oraz wzmacnia przewagi konkurencyjne.

Korzy?ci dla cz?onków Klastra

 • preferencyjne warunki dost?pu do finansowania publicznego, w tym z UE
 • nowe mo?liwo?ci rozwojowe, kontakty i rynki zbytu
 • bezpieczeństwo w obrocie
 • dost?p do specjalistycznej wiedzy i us?ug
 • dost?p do specjalistycznych aplikacji komputerowych
 • dost?p do deficytowych zasobów i umiej?tno?ci
 • dost?p do ?rodków badawczych, nowych technologii i innowacji
 • reprezentacja w ?rodowisku lobbyingowym
 • mo?liwo?? obni?enia kosztów dzia?alno?ci
Nasza aktywno??

Klaster Obróbki Metali jest obecny na najwa?niejszych ?wiatowych wydarzeniach biznesowych.
Nasza aktywno?? / Our activity

Oferta kooperacyjna

 • obróbka skrawaniem
 • obróbka ?cierna
 • obróbka erozyjna
 • obróbka plastyczna
 • pow?oki ochronne
 • obróbka cieplna
 • spajanie materia?ów
 • produkcja systemów i instalacji LPG
 • rozwi?zania w obszarze elektromobilno?ci
 • automatyzacja i robotyzacja produkcji

Oferta us?ugowa biura

 • audyt technologiczny
 • audyt potencja?u innowacyjnego
 • badania rynku
 • doradztwo strategiczne
 • kojarzenie kontrahentów
 • organizacja szkoleń
 • internacjonalizacja cz?onków klastra


澳彩网 华阴市| 玉环县| 龙州县| 彭阳县| 昂仁县| 苍南县| 子洲县| 辽中县| 察哈| 太仓市| 普洱| 潼关县| 疏附县| 简阳市| 同心县| 绥阳县| 三门峡市| 施秉县| 商河县| 绥化市| 老河口市| 连平县| 石狮市| 南平市| 紫云| 太谷县| 昌黎县| 宝兴县| 宿州市| 郓城县| 精河县| 定州市| 东港市| 临猗县| 和硕县| 寻甸| 东辽县| 静海县| 定陶县| 陕西省| 定安县|