Przejd? do tre?ci

Do końca roku instalacja autogaz STAG w ratach 0%

AC SA
Fot. AC

Czas pomy?le? o oszcz?dno?ciach. Trwa promocja 10 rat 0%, która umo?liwia monta? nowoczesnego systemu STAG w sposób nieodczuwalny dla kieszeni.

Tankowanie paliwa tańszego o ponad po?ow? to kusz?ca perspektywa dla ka?dego, kto u?ywa samochodu do codziennego poruszania si? po mie?cie. Jednak?e monta? instalacji autogaz w aucie pozwala cieszy? si? oszcz?dno?ciami dopiero w momencie, kiedy wygospodarujemy kwot? w wysoko?ci ok. 2500-3000 z?. Mo?e to stanowi? znaczne nadwyr??enie domowego bud?etu.

AC S.A. (firma cz?onkowska KOM), producent systemów gazowych STAG, wysz?a naprzeciw oczekiwaniom i ju? w listopadzie uruchomi?a raty 10 razy 0% dost?pne w sieci Autoryzowanych Serwisów STAG.

Monta? na raty nie oznacza ?adnych kompromisów pod wzgl?dem u?ytkowym. Ma natomiast t? wielk? zalet?, ?e inwestycja sp?aca si? w?a?ciwie sama. Pieni?dze zaoszcz?dzone na ni?szych rachunkach za tankowanie mo?na przeznaczy? na sp?at? comiesi?cznych zobowi?zań.

Dobra instalacja LPG to gwarancja bezawaryjno?ci, ale równie? znaczny jednorazowy wydatek. Jeste?my ?wiadomi tego, ?e wiele osób niech?tnie pozwoli sobie na takie koszty podczas jednej wizyty w warsztacie, dlatego zdecydowali?my si? na wprowadzenie promocji na zakup oraz monta? instalacji w systemie 10 rat 0%, bez ?adnych dodatkowych kosztów. Mamy nadziej?, ?e w ten sposób u?atwimy podj?cie decyzji wielu osobom, które do tej pory zwleka?y z monta?em systemu LPG - zach?ca Jerzy Pisiecki, kierownik ds. rozwoju europejskiej sieci AS STAG firmy AC S.A.

Promocja obowi?zuje do końca 2019 r. w Autoryzowanych Serwisach STAG w ca?ej Polsce.

澳彩网 兴国县| 涿州市| 达拉特旗| 黄陵县| 金华市| 衡东县| 隆昌县| 蓬安县| 泾阳县| 苗栗县| 抚宁县| 玛纳斯县| 堆龙德庆县| 安塞县| 治县。| 金湖县| 阳信县| 库伦旗| 镇原县| 辉县市| 抚宁县| 昆山市| 阿瓦提县| 龙南县| 京山县| 吉木乃县| 平谷区| 小金县| 长白| 乐东| 阿克苏市| 永胜县| 绥德县| 天峨县| 陆川县| 广东省| 天全县| 黑水县| 兴安盟| 上杭县| 惠水县|