Przejd? do tre?ci

Przedsi?biorcy ?ywo zainteresowani pozyskiwaniem pieni?dzy na rozwój

?niadanie z Funduszami

8 listopada odby?a si? kolejna edycja organizowanego przez Klaster Obróbki Metali "?niadania z Funduszami". Zainteresowanie przeros?o oczekiwania. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm cz?onkowskich KOM, jak i inni podlascy przedsi?biorcy, którzy mogli dowiedzie? si? o mo?liwo?ciach pozyskiwania pieni?dzy na rozwój. Atmosfera sprzyja?a te? nawi?zywaniu kontaktów, budowaniu relacji i wymianie do?wiadczeń.

"?niadanie z Funduszami" odby?o si? w Bia?ostockim Parku Naukowo-Technologicznym. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprezentowa?a ofert? dotycz?c? instrumentów finansowych. G?ówny nacisk zosta? po?o?ony na po?yczki udzielane ze ?rodków unijnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, jak po?yczka na inwestycje rozwojowe oraz po?yczka termomodernizacyjna.

Wyst?pili równie? przedstawiciele Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Podlaskiego, obja?niaj?c szczegó?y konkursów dotycz?cych dotacji do końca 2019 i na pocz?tku 2020 roku, jak te? Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zapraszamy do ?ledzenia naszej strony internetowej, gdzie na bie??co b?dziemy informowa? o kolejnych tego typu wydarzeniach.

澳彩网 石阡县| 麻栗坡县| 绩溪县| 尖扎县| 丁青县| 古丈县| 广水市| 武平县| 大丰市| 北京市| 从化市| 疏勒县| 青岛市| 东丰县| 舞阳县| 固原市| 太湖县| 南川市| 文安县| 老河口市| 古田县| 泉州市| 广元市| 鹤峰县| 北宁市| 虹口区| 德清县| 淳安县| 榆中县| 玛多县| 新乡市| 太和县| 蒲城县| 綦江县| 桓仁| 无棣县| 察哈| 斗六市| 子洲县| 剑阁县| 驻马店市|