Przejd? do tre?ci

?wiatowy Tydzień Przedsi?biorczo?ci - wspó?praca KOM i Zespo?u Szkó? Handlowo-Ekonomicznych

ZSHE

18 listopada 2019 r. nast?pi?a inauguracja ?wiatowego Tygodnia Przedsi?biorczo?ci w Zespole Szkó? Handlowo-Ekonomicznych (ZSHE) im. Miko?aja Kopernika w Bia?ymstoku.

M?odzie? z zainteresowaniem uczestniczy?a w prelekcji pt. "Wyzwania w pracy menad?era Klastra Obróbki Metali", zaprezentowanej przez Sebastiana Rynkiewicza, prezesa zarz?du KOM. Sporym zaskoczeniem dla uczniów ZSHE by? poziom zaawansowania technologicznego firm skupionych w KOM, mo?liwo?ci podj?cia atrakcyjnej pracy w ?rodowisku mi?dzynarodowym oraz mo?liwo?ci kariery i rozwoju postaw przedsi?biorczych bez wyje?d?ania za granic? do pracy.

Wyk?ad mo?e by? pocz?tkiem szerszej wspó?pracy, a zosta? zorganizowany w ramach projektu pt. "Nauka jest warto?ci? - nowoczesna przestrzeń kszta?cenia zawodowego w ZSHE", wspó?finansowanego w ramach ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego Dzia?anie 3.3 Kszta?cenie zawodowe m?odzie?y na rzecz konkurencyjno?ci podlaskiej gospodarki.

澳彩网 天津市| 岢岚县| 仁化县| 会同县| 汶上县| 陈巴尔虎旗| 鹰潭市| 辽中县| 黄龙县| 阳谷县| 澄迈县| 安吉县| 潮安县| 通道| 丹阳市| 中方县| 安化县| 宁陕县| 南宫市| 伊金霍洛旗| 平湖市| 秦皇岛市| 扎鲁特旗| 额尔古纳市| 乌鲁木齐县| 喀什市| 革吉县| 东莞市| 河间市| 温宿县| 临沭县| 安宁市| 滨州市| 喜德县| 浦东新区| 托里县| 永新县| 罗江县| 铜川市| 盐边县| 雷山县|