Przejd? do tre?ci

Warsaw Industry Week 2019 - ZDJ?CIA

WIW

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj?? z tegorocznych Mi?dzynarodowych Targów Innowacyjnych Rozwi?zań Przemys?owych Warsaw Industry Week.

Kolejna edycja wydarzenia, organizowanego w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k. Warszawy, mia?a miejsce w dniach 13-15 listopada 2019 r. Nie mog?o nas tam zabrakn??. Nasza ekspozycja, wspólna z firmami cz?onkowskimi, by?a najwi?ksz? kolektywn? prezentacj?, zarówno w koncentracji geograficznej, jak i bran?owej, zrzeszaj?cej firmy okre?lonego profilu.

Uczestniczy?y nast?puj?ce firmy: Alnea (Warszawa), Automatic Letter Bender (Bia?ystok), PPH Demex (Augustów), Darmet (Bia?ystok), D-Tech (Bia?ystok), Alex Electro (Bia?ystok), Global Technik (Bydgoszcz), Jazon (Bia?ystok), Kuka (Warszawa), Lean Systems (Wasilków), Moose (Bia?ystok), Neotech (Bia?ystok), Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna (Suwa?ki), Szatkowski (Bydgoszcz), Technology Applied (Bia?ystok), Tock Automatyka (Bia?ystok), Uibs Teamwork (Gliwice), Warszawskie Zak?ady Mechaniczne PZL WZM (Jawczyce), Zakrem (Grajewo).

Klaster Obróbki Metali by? tak?e organizatorem wydarzeń towarzysz?cych WIW - "Warsztatów Menad?era".

W wyk?adzie pt. "Jak sprzedawa? do Azji? Okiem praktyka", udzia? wzi?li prelegenci: Senaka Rajapakse (Ambassador at Large United Nations Human Right Council; Sri Lanka) oraz Hubert Drabik (Asean/Arf Business Council Poland). Z kolei "Nowy bud?et Unii Europejskiej. Wyzwania przed polityk? klastrow? i rozwojem przemys?u", to tytu? panelu eksperckiego z udzia?em: Marty Mackiewicz z Ministerstwo Przedsi?biorczo?ci i Technologii, Mariusza Citkowskiego (eksperta ds. klasteringu, Uniwersytet w Bia?ymstoku), Sebastiana Rynkiewicza, koordynatora Klastra Obróbki Metali. Kulminacj? by?o wyst?pienie Marcina Prokopa pt. "Czas zmian. Jak je oswoi? i jak z nich skorzysta??".

澳彩网 阜新| 灵丘县| 屯门区| 太湖县| 靖江市| 泗阳县| 百色市| 慈溪市| 务川| 上蔡县| 赤峰市| 临高县| 鲁山县| 大厂| 抚远县| 怀集县| 皮山县| 交城县| 新乡市| 永泰县| 平远县| 建瓯市| 苏州市| 台南市| 桃园市| 乐昌市| 九龙县| 鹤壁市| 顺平县| 萨嘎县| 马龙县| 新乡市| 临潭县| 衡阳县| 武乡县| 和平县| 司法| 仁化县| 临武县| 洱源县| 蓝田县|