Przejd? do tre?ci

?DigiFoF” - Digital Design Skills for Factories of the Future

Klaster Obróbki Metali  (poprzez partnerstwo w projekcie Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju) rozpoczyna udzia? w realizacji projektu pod nazw? ?DigiFoF” - Digital Design Skills for Factories of the Future  czyli umiej?tno?ci budowania kompetencji cyfrowych dla fabryk przysz?o?ci.

Projekt DigiFoF zak?ada utworzenie wspó?pracy sieciowej (platformy organizacyjnej) ?rodowisk  uczelni, przedsi?biorstw, instytucji oko?obiznesowych  w celu rozwijania nowych umiej?tno?ci dla m?odych pracowników fabryk przysz?o?ci, w których digitalizacja powoduje zmiany w procesie projektowania i wytwarzania maj?cych na celu usprawnianie procesu produkcji, ale tak?e generowanie nowych kompetencji.

Dzia?ania projektowe poza wymian?  dobrych praktyk zak?adaj? m.in. utworzenie edukacyjnych i eksperymentalnych laboratoriów OMiLAB4FoF w krajach partnerów, w których aspekty FOF b?d? mog?y by? nauczane eksperymentalnie i praktycznie. B?d? one wyposa?one w narz?dzia do modelowania, symulacji i analizowania.

Projekt jest koordynowany przez Uniwersytet ?Lucian Blaga” w Sibiu, Rumunia, a realizowany we wspó?pracy z 15 partnerami, szeregiem instytucji, uczelni  i firm z Francji, W?och, Polski, Rumunii, Finlandii, Austrii, Portugalii, Niemczec i Korei.

Warto?? projektu blisko 1 mln EUR

Termin realizacji projektu: 1.01.2019 – 31.12.2021

Projekt jest realizowany i finansowany w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Wspó?praca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Sojusze na rzecz wiedzy.

Eramus +?

澳彩网 绥芬河市| 无锡市| 招远市| 荥阳市| 徐州市| 南川市| 佛冈县| 达拉特旗| 商洛市| 仁寿县| 江源县| 天长市| 兴安盟| 腾冲县| 汾西县| 南陵县| 宝丰县| 衡山县| 北流市| 伊吾县| 邯郸市| 徐水县| 永年县| 深圳市| 衡东县| 马公市| 阆中市| 惠安县| 鄂尔多斯市| 太湖县| 灵川县| 句容市| 湟源县| 高密市| 营口市| 江油市| 囊谦县| 玉田县| 六盘水市| 和政县| 天峻县|