Przejd? do tre?ci

MeCodia. Projekt: ?Nowoczesne kompozyty o osnowie metalicznej wzmacniane naturalnymi okrzemkami”

Projekt jest realizowany przez konsorcjum, którego partnerami s? ze strony polskiej – Klaster Obróbki Metali i Politechnika Bia?ostocka, ze strony niemieckiej – Instytut Fraunhofera oraz StifterverbandMetalle.

Projekt ma charakter badawczy i koncentruje si? na rozwoju – wytworzeniu oraz scharakteryzowaniu – nowoczesnych materia?ów kompozytowych o osnowie metalicznej z naturalnym wzmocnieniem w postaci pancerzyków okrzemek.

Okrzemki to mikroskopijne jednokomórkowe glony, zasiedlaj?ce naturalne zbiorniki wodne. S? bardzo zró?nicowane, szacuje si?, ?e wyst?puje ok. 100 tys. gatunków. Cech? charakterystyczn? jest ich krzemionkowy pancerzyk, który dzi?ki swojej budowie zapewnia ciekawe w?a?ciwo?ci wytrzyma?o?ciowe ca?ej konstrukcji.

W ramach projektu planowane s? wizyty studyjne (spotkania polsko – niemieckie), publikacje naukowe, targi krajowe i mi?dzynarodowe oraz konferencja.Oczekuje si?, ?e innowacyjnym materia?em kompozytowych zainteresowane b?d? bran?e z dziedziny konstrukcji lekkich, w szczególno?ci przemys? motoryzacyjny, lotniczy, kolejowy, a w przypadku mobilnych urz?dzeń – elektroniczny.

Okres realizacji: 01.05.2019 – 30.04.2021

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Inicjatywa  CORNET - 26

Dofinansowanie: 1 289 994,71 z?

Cornet?

 

澳彩网 怀远县| 托克逊县| 兴义市| 皮山县| 海口市| 长沙市| 景泰县| 平定县| 海林市| 彭州市| 区。| 黑龙江省| 阳曲县| 湘西| 连城县| 绥阳县| 汤阴县| 道孚县| 菏泽市| 新丰县| 昆山市| 浦东新区| 榆树市| 淅川县| 庆阳市| 芮城县| 阜南县| 运城市| 长泰县| 万源市| 安塞县| 准格尔旗| 镇坪县| 洞口县| 渝中区| 邛崃市| 资兴市| 武邑县| 田林县| 固安县| 延津县|