Przejd? do tre?ci

Projekty

REALIZOWANE

Projekt jest realizowany przez konsorcjum, którego partnerami s? ze strony polskiej – Klaster Obróbki Metali i Politechnika Bia?ostocka, ze strony niemieckiej – Instytut Fraunhofera oraz StifterverbandMetalle.

Projekt ma charakter badawczy i koncentruje si? na rozwoju – wytworzeniu oraz scharakteryzowaniu – nowoczesnych materia?ów kompozytowych o…

Cel projektu: wymiana do?wiadczeń i implementacja najlepszych praktyk w zakresie kszta?cenia oraz szkoleń zawodowych w przemy?le metalowym.

Celem projektu jest zwi?kszenie rozpoznawalno?ci Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego ?i jego cz?onków na rynkach mi?dzynarodowych poprzez wdra?anie rozwi?zań inteligentnej SF 4.0 – KOM, a w konsekwencji wzrostu sprzeda?y eksportowej uczestników projektu poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych produktów i us?ug klastra przez dostarc…

Projekt DigiFoF zak?ada utworzenie wspó?pracy sieciowej (platformy organizacyjnej) ?rodowisk ?uczelni, przedsi?biorstw, instytucji oko?obiznesowych ?w celu rozwijania nowych umiej?tno?ci dla m?odych pracowników fabryk przysz?o?ci, w których digitalizacja powoduje zmiany w procesie projektowania i wytwarzania maj?cych na celu usprawnianie procesu produkcji, a…

澳彩网 双鸭山市| 东港市| 门源| 陆河县| 航空| 土默特左旗| 钦州市| 灌阳县| 游戏| 平安县| 班玛县| 江安县| 吴川市| 新安县| 大新县| 泗洪县| 洱源县| 赣榆县| 东乡族自治县| 石门县| 宣恩县| 安徽省| 日土县| 朝阳区| 大关县| 汝南县| 手机| 揭东县| 广饶县| 香河县| 海南省| 赤峰市| 柞水县| 贡嘎县| 安徽省| 通江县| 抚远县| 永平县| 南乐县| 内乡县| 长乐市|