Przejd? do tre?ci

Projekty

ZREALIZOWANE

Celem projektu jest promocja firm województwa podlaskiego,? jako podmiotów dzia?aj?cych w ramach KIS i RIS, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firm w kraju i na rynkach mi?dzynarodowych poprzez zwi?kszenie ich rozpoznawalno?ci.

Celem projektu jest promocja firm województwa podlaskiego,? jako podmiotów dzia?aj?cych w ramach KIS i RIS, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firm w kraju i na rynkach mi?dzynarodowych poprzez zwi?kszenie ich rozpoznawalno?ci.

Projekt Inteligentna SUPER FABRYKA 4.0 w systemie rozproszonym - wzrost mi?dzynarodowej konkurencyjno?ci Klastra Obróbki Metali zak?ada podj?cie kompleksowych dzia?ań w celu wprowadzenia nowych innowacyjnych us?ug i produktów na mi?dzynarodowe rynki.

Szczególnie wa?nym elementem projektu jest Komitet U?ytkowników, do którego nale?? reprezentanci firm zrzeszonych w KOM, którego zadaniem b?dzie bie??ce monitorowanie post?pów w projekcie oraz dbanie o jego wymiar praktyczny i walidacja wyników badań.

G?ównym celem projektu jest zwi?kszenie konkurencyjno?ci bran?y maszynowo-metalowej i drzewnej z regionu pogranicza polsko-litewskiego. Dzia?ania obejm? przygotowania przysz?ych kadr na potrzeby tego sektora oraz wprowadzenie us?ug profesjonalizuj?cych wspó?prac? wewn?trz Klastra Obróbki Metali.

G?ównym celem projektu jest zwi?kszenie konkurencyjno?ci bran?y maszynowej/metalowej z regionu pogranicza polsko-litewskiego.

澳彩网 石阡县| 广东省| 枝江市| 麟游县| 安图县| 景泰县| 安岳县| 塔城市| 滨海县| 洪雅县| 江永县| 桦南县| 博乐市| 大庆市| 怀化市| 平利县| 清镇市| 教育| 民和| 专栏| 阜南县| 沈阳市| 樟树市| 金沙县| 无极县| 施秉县| 深水埗区| 永丰县| 定南县| 吉水县| 宁蒗| 峡江县| 广州市| 兴仁县| 高邑县| 民县| 响水县| 安塞县| 博白县| 聂荣县| 新丰县|